Сертификати

За да подсигури качеството на нашите продукти Тирас Груп имат следните сертификати:

   
   
BRC

Британски консорциум за търговия на дребно
ISO 22000

Безопасност на храните
ISO 9001:2000

Система за управление на качеството
ISO 14001:1996

Сертификат за контрол на околната среда

 

  •  
  •  
  •  
  •  
X